Vì sao không có thư mục Models được tạo sẵn trong Project MVC ASP.NET Core

Báo cáo vi phạm
Câu hỏi

Xin vui lòng giải thích tại sao bạn cảm thấy câu trả lời này nên được báo cáo vi phạm.

Báo cáo vi phạm Hủy bỏ

Khi bạn tạo project mẫu trong Visual Studio, project về ASP.NET Core MVC, bạn chỉ thấy thư mục Controllers, Views mà không thấy Models. Lý do vì sao vậy ?

0
ASP.NET Core billy 0 Câu trả lời 446 xem 1

Trả lời câu hỏi