1. Sorry it a private answer .
 2. Nguyên Nguyễn
  Nguyên Nguyễn Người mới
  1
  13/09/2016 tại 9:44 sáng

  Xin vui lòng giải thích tại sao bạn cảm thấy câu trả lời này nên được báo cáo vi phạm.

  Báo cáo vi phạm Hủy bỏ
  Cách nhanh nhất đó là sử dụng RSS, RSS giúp bạn lấy tin từ w
 3. Sorry it a private answer .